Byminner

Byminner

Gledelig nytt.

I går fikk jeg årets første utgave av Byminner. Og faktisk mitt første eksemplar som jeg ikke har kjøpt på antikvariat. Merkelig er det at jeg ikke har meldt meg inn i Oslo Bymuseums Venner, jeg burde jo vært livstidsmedlem for lengst…

Byminner er altså Oslo bymuseums tidsskrift som kommer ut i fire ganger årlig. Første nummer kom i 1955. Første redaktør var sønnen til byplanleggeren Harald Hals, Harald Oluf Hugo Hals (1905-1968), som da var bymuseets museumsdirektør. Tidsskriftet tar for seg Oslos byhistorie, bit for bit, og det finnes egne spesialnummer om de fleste bydeler.

Nr 1-2011 omhandler blant annet Oslos mange nedlagte kinoer og rivingen av Skansen. Ikke spesielt oppmuntrende, men flott beskrevet av bymuseets kulturhistorikere. Så mye for alltid tapt kulturhistorie.

Kunne vi gjenopplivet “Jalla”, østkantens Gimle?

Advertisements